Overensstemmelseserklæring

Midtjysk Rustfri ApS erklærer herved at nedenstående materialekvaliteter, leveret af os, overholder gældende lovgivning vedr. materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Lovgivningen omfatter:

1935/2004 Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) vedr. materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
2023/2006 Forordning vedr. Good Manufacturing Practice. (GMP)
10/2011 Forordning vedr. Plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
BEK nr 681 af 25-5-2020 Fødevarebekendtgørelsen
Teknisk guide 2013 – Europarådet – Metal og legeringer til fødevarekontakt.

Materiale kvaliteter:

Erklæringen omfatter de rustfri syrefaste ståltyper, plasttyper og pakninger der ønskes brugt til fremstilling af emner, der kan anvendes i kontakt med fødevarer.
Eksempelvis mælketransport, procesudstyr til mælk og chokolade, forarbejdning af frugt, beholdere til vin og øl, forarbejdning af tørre fødevarer korn, mel mv., i bagerier, på slagterier og forarbejdning af fisk.

Arbejdstemperaturen er produkt- eller emnebestemt, mellem -15°C / +150°C.

Håndtering og bearbejdning:

Erklæringen omfatter den håndterings- og bearbejdningsform Midtjysk Rustfri ApS benytter i sin omgang med det rustfri stål, plast og pakninger. Håndterings- og bearbejdningsformen er af en sådan karakter at det rustfri stål sikres mod korrosion og dermed en mulig metalafgivelse til fødevaren, samt at plastmaterialerne og pakningerne sikres mod utilsigtede reaktions- eller nedbrydningsprodukter.

Materialecertifikater:

For at sikre sporbarhed og faktiske indhold af indholdsstoffer kan der leveres materialecertifikat på et aktuelt materiale.

Peter Michaelsen
Direktør
15/8-2019

Vil du gerne vide mere?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig.