banner06.jpg

Overensstemmelseserklæring

Midtjysk Rustfri ApS erklærer herved at nedenstående materialekvaliteter, leveret af os, overholder gældende lovgivning vedr. materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Lovgivningen omfatter:

1935/2004 Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) vedr. materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
1907/2006 Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af, samt begrænsninger for kemikalier. (REACH)
2002/95/EC + 2011/65/EU Europa-Parlamentets og rådets direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. (RoHS)
2023/2006 Forordning vedr. Good Manufacturing Practice. (GMP)
10/2011 Forordning vedr. Plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
BEK nr. 822 af 26-06-2013 Fødevarebekendtgørelsen
Teknisk guide 2013 - Europarådet - Metal og legeringer til fødevarekontakt.

Materiale kvaliteter:

Erklæringen omfatter de rustfri syrefaste ståltyper, plasttyper og pakninger der ønskes brugt til fremstilling af emner, der kan anvendes i kontakt med fødevarer.
Eksempelvis mælketransport, procesudstyr til mælk og chokolade, forarbejdning af frugt, beholdere til vin og øl, forarbejdning af tørre fødevarer korn, mel mv., i bagerier, på slagterier og forarbejdning af fisk.

Arbejdstemperaturen er produkt- eller emnebestemt, mellem -15°C / +150°C.

Håndtering og bearbejdning:

Erklæringen omfatter den håndterings- og bearbejdningsform Midtjysk Rustfri ApS benytter i sin omgang med det rustfri stål, plast og pakninger. Håndterings- og bearbejdningsformen er af en sådan karakter at det rustfri stål sikres mod korrosion og dermed en mulig metalafgivelse til fødevaren, samt at plastmaterialerne og pakningerne sikres mod utilsigtede reaktions- eller nedbrydningsprodukter.

Materialecertifikater:

For at sikre sporbarhed og faktiske indhold af indholdsstoffer kan der leveres materialecertifikat på et aktuelt materiale.

Peter Michaelsen

Direktør.

sidebar07.jpg

Nu finder du os også på
Facebook (klik logo):

facebooklogo


position9logo

cancer

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.